Getting a job
Te whiwhi mahi

Te mōhio he aha ō pūkenga me ngā mea e tūmanakohia ana mōu i roto i te wāhi mahi.

Ahakoa kei te whakaaroaro koe ki tētahi mahi ake, tō ara mahi wā roa rānei, te mōhio he aha ngā mea e kimihia ana e tētahi kaituku mahi, ā, me pēhea te takatū mō tētahi uiui ngā mea hira e riro mai ai te tūranga e hiahia ana koe.

Te kapetuhi ataata available for Te whiwhi mahi Huaki Kati
Kainga kāmera: Kei tētahi tari a Sam. E mau tarau tāngari ana, me te hāte mā āhua ōkawa nei. He wahine e noho tauora ana ki a ia, e wherawhera ana ia i ētahi pepa.

Kaiuiui ki a Sam: He rawe tō tāhuhu tangata. Kotahi noa te mea rerekē. Ko tō kaitautoko, a ‘Morgan’, he rite tāna tau waea pūkoro ki tāu.

Kainga kāmera: Ka kōruru te rae o te kaiuiui. E kitea ana te āmaimai o Sam. Kātahi ia ka mea ki te whakataruna kei te pai noa iho ia.

A Sam ki te kaiuiui: Nē! Pono?

He oro: Ka katakata a Sam, engari he katakata tahangoi nei.

Kainga kāmera: Ka nanao atu te kaiuiui i tana waea, ka tīmata ki te waea atu.

A Sam ki te kaiuiui: Me pēhea hoki e rite ai? Kei te hē pea tēnā.

He oro: Kei te rangona he waea e tōiriiri ana, e tangi ana.

Kainga kāmera: E pupuri ana te kaiuiui i tana waea, kua hiki te tukemata. Ko Sam, e tanuku ana te korokoro, kei te tīkorikori te waewae, kei te kitea atu tōna āmaimai.

A Sam ki te kāmera: Āe rānei me whakautu e au?

He puoro arotini hihiko

Ngā kupu kei te mata: Kua āmaimai koe i te kimi mahi? Kia mātau ake koe ki TE WHIWHI MAHI.

Kainga kāmera e kite ana: Ka rewa ake te kāri kānapanapa i te mata, mahue mai ana ko te tohu o Te Kete Mā Ngā Tamariki Wehe i te Kura, me te hononga ki tō rātou paetukutuku.

Ngā kupu kei te mata: Te tohu o Te Kete Mā Ngā Tamariki Wehe i te Kura, me school-leavers-toolkit.education.govt.nz