Kua kōrerohia i tēnei whārangi:

Te rapu tūranga mahi

Nā, kua whai whakaaro koe ki te momo tūranga mahi e pīrangi ana koe, kua tae ki te wā ki te rapu i ngā tūranga wātea. E pai ana te rapu i ngā kaiwhakawhiwhi mahi takitahi, te rapu rānei i ngā pae tukutuku kimi mahi pērā i te:

Tērā ētahi o ngā whakahaere nui ake e whakarite ana i ētahi hōtaka mā ngā tauira, mā ngā pia rānei e whai wheako ai koe, e ‘āta kuhu’ ai rānei koe ki tētahi mahi wā ukiuki.

Ka kitea ana e koe tētahi tūranga e pīrangi ana koe ki te tono, tirohia ngā here o te tono. Me maumahara he pērā te tono tūranga i te ‘whakamātautau’. Kei te pīrangi ngā kaiwhakawhiwhi mahi ki te kite i tō āta pānui i te rārangi mahi, i tō tuhi hoki i tētahi reta uhi me tētahi tātai pūmanawa e hāngai ana ki te rārangi mahi.

Te tuhi i tō tātai pūmanawa

Ka rerekē te āhua o ngā tātai pūmanawa a te katoa, engari e whai ake nei ētahi kōrero āwhina e māmā ana hei whai māu.

Example of a skills-focused CV image

Te whakariterite mō tētahi uiui

Ka rerekē te āhua o ngā uiui nā runga i te tūranga me te whakahaere, engari anei ētahi kōrero āwhina whānui hei āwhina i a koe ki te whakariterite.

Te kapetuhi ataata available for Te Tūhononga Mahi #TeTerengaAkoranga - Ngā Momo Uiui Huaki Kati
Te Tūhononga Mahi #TeTerengaAkoranga - Ngā Momo Uiui

Te Kaiwhakataki: [Yvette Harry-Wright, Career Development Consultant]:

Kia ora koutou. Nau mai ki te Terenga Akoranga a Tūhononga Mahi mō ngā momo uiui.

He mahi whakarikarika te uiui, engari ka paku weriweri hoki pea te āhua. Nā reira, e karohia ai ngā āhuatanga ohorere, he mea nui te pātai atu ki te kaiuiui e mōhiotia ai te momo o te uiui. Pātaitia e mōhiotia ai te hunga ka tae atu, rangahaua rātou, whakaritea hoki mō tō uiui.

He nui ngā momo uiui, ā, ki konei whakamāramatia ai ngā āhuatanga matua o tēnā momo, o tēnā momo.

Tuatahi ake, anei ētahi tīwhiri mō ngā mahi me mahi e koe i ngā momo uiui katoa:

Rangahaua te kamupene me te kaiuiui.

Whakaritea ētahi pātai hei tuku māu.

Whakaharatautia ngā whakautu ki ngā pātai uiui e rite tonu ana te rangona.

Tō whakaatu i a koe anō; te tōtika o te noho, te mārama me te pōturi o te kōrero, te menemene hoki.

[He Uiuinga ā-Waea]

Ki ngā uiuinga ā-waea tātari tuatahitia ai te tangata. E whakahirahira ana kia tika ō mahi, inā hoki ko tō eke ki te wāhanga o muri mai, kei te āhua o tēnei wāhanga.

Anei ētahi tīwhiri e puta ai tō ihu. Mō ngā uiuinga kua whakaritea, me whakarite ānō nei he uiuinga ā-tinana, ā, me whakarite he wāhi e ngū ana.

Te kaiwhakahaere HR: Kia ora, Donna, ko Rebecca taku ingoa, ā, ko au te kaiwhakahaere HR mō Tempo Ltd, kei te pēhea koe i te rangi nei?

Whakamahia te ingoa o te kaiuiui i te tīmatanga me te mutunga o te kōrero.

Te kaitono mahi: Tēnā koe i tō waea mai, Rebecca, he koanga ngākau te rongo kōrero i a koe. E nui ana taku pīrangi ki te tūranga kei a koutou.

Āta whakarongo, kaua hoki e haukoti i ngā kōrero a te kaiuiui ka kōrero ana ia.

Te kaiwhakahaere HR: Tuatahi ake, i pīrangi au ki te tuku pārongo ki a koe mō te mahi e mōhio ai ki te tika o tēnei mahi ki a koe. E rapu ana mātou i tētahi tangata hei...

Me ngākaupai te whakatepenga. Mihia te tangata mōna i waea atu, ā, me whakamōhio atu ki a ia ki tō pīrangi ki te tūranga.

Te kaitono mahi: Tēnā koe, Rebecca, kāore i a au ētahi atu pātai i tēnei wā, engari e nui ana taku pīrangi ki te tūranga kei a koutou.

Ka waeahia pea koe e te kaiwhakawhiwhi mahi, e tētahi kaikimi kaimahi rānei, me te kore e whakamōhio atu ki a koe i te tuatahi ā muri ake i tō tono mahi. Ki te pēnei, ā, kāore hoki koe i tētahi wāhi pai ki te kōrero, tonoa kia whakaritea he wā pai.

[He Uiuinga Ōpaki]

Ka hāneanea te āhua o tēnei momo uiuinga, nā reira ka pōhēhē pea te tangata he hui noa. Engari kia mataara. Kei te aromatawai te kaiuiui i a koe i te roanga o te hui.

Kāore e pērā ana i ngā uiuinga ōkawa, arā, he raupapa me whai, engari kāore i te pērā ngā uiuinga ōpaki i ngā kāuta. Heoi, e ōrite tonu ana te whāinga; he whakatau i tō tika, i tō kore rānei e tika, mō te kamupene.

[He Uiuinga ā-Hopukanga Whakaahua]

I tēnei momo uiuinga, me whakaahua koe i a koe anō ki tētahi kiriata. Tērā pea me whakaahua koe i ētahi whakautu ki ētahi pātai whāiti, me whakaahua rānei i a koe e kōrero ana mōu anō me ō pūkenga.

Me ōkawa ō kākahu, ānō nei he uiuinga ā-tinana.

Whakamātauria te hangarau e whakamahia ana e koe, hihiratia hoki te kaha o te hiko me te pai o ngā rama i te whakaahua, whakangūhia ō pūrere katoa, me mātua noho hoki tō kanohi me ō pokowhiwhi ki te hopukanga.

Kia noho tū koe, kia hāngai hoki tō titiro ki te kāmera ka kōrero ana koe.

Hihiratia te wāhi o te kāmera i tō pūrere, kei tiro noatia tōna mata.

Whakaarohia ō kōrero i mua i te hopukanga. Tuhia ka haratau ai.

[He Aromatawai ā-Ipurangi]

He hanumitanga tēnei momo uiuinga i ngā mahi aromatawai. Ka inea ō pūkenga e kitea ai tō tika mō te tūranga. Ka whai wāhi pea ki tēnei, ko:

Ngā aromatawai mātai hinengaro

Ngā whakaaturanga,

Ngā ngohe pea me ngā tohutohu.

[He Uiuinga ā-Rōpū]

He momo uiuinga tēnei e tātari ai i tētahi puna kaitono ā mua i ngā uiuinga takitahi.

I te nuinga o te wā, ka whai wāhi ki tēnei ngā mahi whakaoti rapanga ā-rōpū, pērā i te mahi ā-rōpū, i te whai wāhitanga, i te ārahi, i te whakawhiti kōrero, i te mahi tahi anō hoki.

Anei ētahi tīwhiri e puta ai tō ihu:

Me whai wāhi koe ki ngā whakawhitinga kōrero.

Me pīkari te whakarongo.

Me mihi ngā whakaaro o te katoa.

Me tuku ōu anō whakaaro.

Kei te pīrangi pārongo atu anō koe mō te Tūhononga Mahi? Whāia mātou i te Pukamata, i facebook.com/workconnectnz, peka atu rānei ki tā mātou pae tukutuku, ki careers.govt.nz/work-connect.