Kua kōrerohia i tēnei whārangi:

“I mate au ki te āta whakaaroaro ki ngā pai me ngā kino o te nuku whare. Ā-pūtea nei, i ōna wā, ko te noho i te kāinga te whiringa pai, engari, he mea nui hoki te whakaaro ake ki tō hauora me tō tū motuhake."

- Alani

Te whakaaro ki te hūnuku whare

He āhuatanga nui te hūnuku whare mā te hunga rangatahi. Me āta whakaaro ki ō whiringa, ā, me te rite o te hinengaro mō tēnei panonitanga. Whakaarotia ake ngā kōrero e whai nei i roto i ō whiriwhiringa haeretanga.

Mā te whakariterite tōmua i ēnei āhuatanga, e rere mōwai ai ngā ritenga katoa, ā, e āwhina ai hoki i a koe ki te tauārai i ngā māharaharatanga ka pā ohorere pea ki a koe.

Ki hea noho ai

Arā ētahi whiringa nōhanga rerekē, ka rite ana koe ki te hūnuku whare.

Ngā mea me mātua whai koe

Ko te whiriwhiri i ngā mea hei hari atu māu, kei te āhua tonu o te wāhi e haere ai koe, me ngā mea e matapopore ai koe. He wāhi tēnei o te ako me pēhea te noho tūtahi, i roto i tō whai haepapa me te whakatau whiringa mōu ake.

Anei ētahi o ngā mea hei hari atu māu, ko:

  • tō raihana.
  • ō kāri moni tango, taurewa hoki.
  • tō uruwhenua.
  • tō tohu whānautanga.
  • ngā rongoā e tika ana.

Ko ngā taputapu ehara i te mea me mātua whai, kei te āhua tonu o ngā mea e pīrangitia ana i tō wāhi noho – he pūrere tākaro, he puoro rānei, he aha atu rānei. Ko ētahi whare, kāore e pērā rawa te whakarawetia i ō ētahi atu, nō reira, me whakarite pea koe ki te hari atu i tō moenga, i tō whata kahu me ērā atu taputapu nui.

Te hūnuku ki tētahi wāhi hou

Ka hiamo, ka mataku hoki i te hūnukutanga atu i tō whānau, i te wāhi rānei i tipu mai ai koe ki tētahi wāhi rerekē, ānō he manu hou, he pī ka rere. Ka tau, ka rere ēnei momo kare ā-roto, ā, he māori noa.

Mehemea ko te wā tuatahi tēnei e noho ai i tō kotahi, me whakaaro pea koe ki ngā āhuatanga e whai nei, ka whakatau haere koe i a koe anō:

  • Torona atu ētahi hoa, ētahi puna tāngata i taua wāhi. Hei āwhina i a koe ki te toro haere i tō paekiritata, i tō tāone hou rānei. Ka tūtaki hoki pea koe ki ētahi tāngata hou i aua hoa ōu.
  • Kia nui te ako i ngā kōrero mō te wāhi e hūnuku ai koe: he nui ngā tāone, he whārangi Pukamata ā rātou hei whakauru māu, ā, arā hoki ētahi paetukutuku pēnei i Neighbourly. He whaihua ēnei, e mōhio ai koe ki ngā kaupapa o te wā, e waia haere ai hoki koe ki te wāhi nei, ahakoa kāore pea koe e āta kōrerorero ki ētahi.
  • Me whai wā ki te whakaaro ake ki ngā mea e pīrangitia ai, ka tau rā tō noho, pēnei i ngā kāri, pāhi hāereere rānei, i te rēhita rānei ki tētahi whare pukapuka, tākuta rānei.

Mehemea e nuku ana koe i te tuawhenua ki te tāone, i te tāone rānei ki te tuawhenua, arā ētahi panonitanga nui e waia haere ai koe. Ka pā te tāmomi pea ki ētahi i te tīmatanga, nō reira, kia mākoha tonu koe ki a koe anō.