Kua kōrerohia i tēnei whārangi:

Getting your voice heard in Parliament

If you have an opinion on an issue that affects you, you can make a submission to a select committee, contact a Member of Parliament (MP) or even start a petition.

‘Select Committees’ are the groups of people that iron out all of a bill’s kinks before it becomes law and meet to discuss specific government policy and other topics such as the economy. Select Committees ask for your opinions by ‘calling for submissions’.

A petition is a document addressed to the House of Representatives asking it to act on matters of public policy or law, or to set right a local or even private issue.

How-to for New Zealand Parliament

Contacting an MP

Ko te whakapā atu ki tētahi MP tētahi tikanga hei whakapuaki whakaaro, whakaara rānei i tētahi take me te Pāremata. E whakakanohi ana ngā MP i ngā whakaaro o ngā tāngata nō reira me noho tūhonohono tonu ki ngā hiahia o te iwi. Ka taea e koe te whakapā atu ki ngā MP mā te īmēra, te tuku mēra haere rānei, ā, kei reira anō ngā tikanga ake mō te kōrero atu ki ia MP e ai ki tōna tūranga. Me whakamahi i te hono ki te Pāremata o Aotearoa i raro ki te ako me pēhea, ki hea whakapā atu ai ki tō MP me te āwhina i a ia kia mārama ia ki ngā mea hira ki a koe.

Ngā hono whaitake:

Making a submission to a Select Committee

Making a submission to a Select Committee is how you can express your views on a Bill, or any other issue put before a select committee. Click here for a list of currently open submissions.

You’ll need write your submission, but you can also ask to talk to the committee in person or by video conference. Anyone of any age can make a submission, so don’t be put off if you aren’t eligible to vote.

Find out more about when and how to make a submission and other details by visiting the links below.

Useful links:

Me tīmata, waitohu rānei i tētahi petihana

Another step you can take is to start or sign an existing petition. Just like a submission, anyone of any age can petition the House, including corporations and organisations. And, all you need is one signature to start.

Thinking back over 125 years, the women’s suffrage petition led to Aotearoa New Zealand becoming the first country to give women the vote.

Visit Parliament’s website for all the details you’ll need to know about creating and submitting a petition.

Useful links:

Te kete E Tū Kia Rongohia Koe

Hei whakakapi, tēnei te whakaara i te kete E Tū Kia Rongohia Koe. Ko te aratohu he mea hanga e Te Manatū Whakahiato Taiohi e whakarārangitia ai ngā tikanga e taea e koe te whakauru ki te tuku whakatau, he tino rauemi hei āwhina i tō kaupapa, ahakoa he aha te wāhanga.

Ngā paetukutuku hira

  • Te Manatū Whakahiato Taiohi: E pūmau ana te katoa o Te Manatū Whakahiato Taiohi ki te tautoko me te whakatenatena i te hunga taiohi mai i ngā tau 12 ki te 24 tau. He tūmomo kaupapa ā rātau me ngā tohu hei whakauru i te hunga taiohi ki te waihanga rongoā mō Aotearoa.
  • New Zealand Parliament: Te pae kāinga o te Pāremata o Aotearoa, e taea e koe te ako mō ngā whakahaere o te Pāremata, ngā MP me ngā rohe pōti, ā, me pēhea te whakauru atu.