Kua kōrerohia i tēnei whārangi:

Te Akoranga Utukore

Ko te Akoranga Utukore tētahi hōtaka mā te tangata kātahi anō ka tīmata ki te ako i ngā kura paetoru, i ngā mahi whakangungu rānei. Tonoa tēnei i mua i tō tono Pūtea Taurewa ā-Tauira, kia kore ai koe e noho nama kau.

Kia kite mēnā e āhei atu ana koe, pātuhia tō Tau Ākonga ā-Motu (NSN) ki te paetukutuku Akoranga Utukore. Ki te kore koe e mōhio ki tō NSN, pātaia tētahi i tō kura, whakapā rānei ki Te Mana Tohu Mātauranga (NZQA).

Te Pūtea Taurewa ā-Tauira

Ko te Pūtea Taurewa ā-Tauira hei āwhina i a koe ki te utu i ō nama akoranga, utu whaiora, me ō taputapu ako, ā, ā tōna wā ka whakaeatia e koe. Ehara i te mea me whai koe i te akoranga wā-kikī, engari arā ētahi haora ako me mātua whai. Torona te paetukutuku o StudyLink mō ētahi atu pārongo mō te Pūtea Taurewa ā-Tauira.

Kia tohipa atu tō utu ā-tau i tētahi paeraro, ka tīmata tō whakaea haere i tō pūtea taurewa. Arā ētahi ture rerekē mehemea kei tāwāhi koe e noho ana, pēnei me te utu huamoni i tō pūtea taurewa.

E mōhio ai koe ka pēhea te roa ki te whakaea i tō pūtea taurewa mā te whakamahi i te tātaitai whakaea pūtea taurewa i te paetukutuku o te Tari Tāke.

Kei te paetukutuku o Sorted ētahi kupu āwhina pai mō te whakaiti i tō nama pūtea taurewa, ā, kei te kiriata e whai nei ētahi kupu āwhina pai mō te whakaea i tō pūtea taurewa ā-tauira:

Te kapetuhi ataata available for Ngā tīwhiri mō ngā moni taurewa a ngā tauira kei tua o Te Tai-o-Rehua Huaki Kati
Ngā tīwhiri mō ngā moni taurewa a ngā tauira kei tua o Te Tai-o-Rehua

Te tangata 1: Kāore i paku kitea, kāore i paku whakaarohia hoki te utua o taku moni taurewa a te tauira. I puta au ki te hāereere, kāore au i paku aro atu, he wā ōna i puta ki te mata o Hirikapo, engari i whakatau au kia arohia atu ka hoki ana ki te kāinga.

Te tangata 2: I taku wehenga tuatahitanga i Aotearoa, i whakatārewahia hoki ngā whakahokinga moni, kāore au i paku mōhio i wātea ki te tuku moni mā te ipurangi me te kore utu.

Te tangata 3: Ko te wātea ki te peka atu ki te pae tukutuku a myIR, ā, kei reira te tapeke o ō moni taurewa me te katoa o te utu kua whakahokia - me te kite i ngā moni hei utu tonu māu.

Te tangata 4: Me mātua whai pūkete myIR, e pai ai tō whakahou haere i ō taipitopito whakapānga, e pai ai hoki tō mōhio ki ngā moni e taurewa tonu ana.

Te tangata 1: I tino pai te kōrero tahi ki Te Tari Taake i taku waea atu ki a rātou. I manahau te āhua, i nui hoki te āwhina. Kāore au i paku rongo i te kaniawhea i te korenga ōku i paku utu i aku moni taurewa a ngā tauira.

Te tangata 2: He āwhina nui o roto i tā rātou whakapā mai, ā, e māmā noa ana taku toro atu ki a rātou, nā te mea ki te puta mai he raru, otirā mō ngā āhuatanga ki ngā moni, he wā ōna e kūraruraru ana te āhua. Ā, i ia putanga o tētahi raru, i mārie noa tā rātou whakatau i te raru.

Te tangata 3: Ko aku akiaki i ōku whakaaro e hoki ana, me mātua putuputu tō utu haere i ō moni taurewa a ngā tauira, mēnā ka taea e koe. He āwhina nui o roto i te paku utu i ia marama hei whakatutuki i ngā utu me mātua utu i mua i te paunga o te tau.

Te tangata 1: Ka ea ana aku moni taurewa a ngā tauira, ka tīmata taku penapena moni mō te hoko whare, mō te puta anō rānei ki tāwāhi. Ka rawe te āhua o tēnā.

Te tangata 3: Ka puta pea au ki ētahi atu haerenga whakaheke ngaru, ka peka ki Initonīhia, e kaha ake ai te ngahau, nē. Kāore e kore ka whakanuia te whakaeanga o taku moni taurewa a ngā tauira. Ka mutu, ka rikarika au ki te kite i aku moni e tukua ana kia penapenatia.

Te Pūtea Tāpiri ā-Tauira

Ko te Pūtea Tāpiri, he pūtea ka tukuna i te wiki, e wātea ana pea ki a koe ka whai ana koe i tētahi akoranga wā-kikī, hei utu i ngā nama noho whare, kai, kākahu, me ētahi atu utu whānui.

Ehara hoki i te mea me whakaea koe i tēnei pūtea, engari, kāore e wātea ki te katoa.

Mehemea e wātea ana ki a koe, ko te rahi ka whakawhiwhia ki a koe, kei te āhua tonu o te pūtea e riro kē ana i a koe, i ō mātua rānei, i te āhua rānei o tō noho. Kei te paetukutuku o StudyLink ētahi atu pārongo mō te Pūtea Tāpiri ā-Tauira. Kia wawe tō tono, e whiwhi ai koe ki ngā pūtea i te wā e tika ana.

Ngā Karahipi

Mehemea e uru ana koe ki tētahi akoranga paetoru, mā te whiwhi karahipi koe e āwhina ki te pīkau utu, pēnei i ō akoranga, ā, ko ētahi o ērā mō ētahi tau. Arā noa atu ngā karahipi hei mātai māu, ka mutu, ka hāngai hoki ki ētahi tūāhua maha, pēnei i:

  • tō ekenga i te kura.
  • te rohe e noho nā koe.
  • tō āhua ahumoni.
  • te āhua o te ahumahi, mahi ā-rehe rānei e whai nei koe.
  • ngā karahipi e hāngai pū ana ki ngā ākonga Māori, Pasifika hoki.

Huhua ana ngā karahipi kāore e tonoa i ia tau, nō reira, he whaihua te tirotiro he aha ngā mea e wātea ana. Ko te wāhi pai hei tīmata, ko te tirotiro i te paetukutuku o te wāhi e whakaaro nei koe ki te whai i ō akoranga. Tirohia hoki ngā paetukutuku pēnei i Careers NZ, i Generosity, i StudySpy rānei. Arā hoki ētahi karahipi mā ngā ākonga Māori, mā ngā ākonga Pasifika.

Te mahi i a koe e ako ana

Ko te mahi i a koe e ako ana, he nui te whaihua: ka whiwhi pūtea koe, ka ako pūkenga mauroa, ka whakaitia tō nama pūtea taurewa, ā, kei ētahi wā ka whiwhi tohu. Ka āhei koe ki te whai mahi hangere i ētahi wāhi maha, ā, mēnā e ako ana koe, ko tētahi wāhi pai hei tirotiro māu, ko Tauira Rapu Mahi.

Ka whiwhi mahi ana koe, me whai kia tika ngā pārongo o tō kirimana, e tika ai tō utu tāke. Ka taea hoki e koe te tono whakawāteatanga mō te whakaea i tō Pūtea Taurewa i a koe e mahi ana, e ako ana hoki.