Kua kōrerohia i tēnei whārangi:

Mā wai te whakarawenga Ako Utu Kore?

Ka whakawhiwhia ki ngā tāngata ka tono, ā, e noho ana rātou ki Aotearoa, e tīmata ana ki te ako, ki te whakangungu rānei ki ngā whare mātauranga matua mō te wā tuatahi. Heoi anō, mēnā kua ako kē koe i tētahi whare mātauranga matua, ā, kāore i neke atu i te ono marama te roa o tō noho, tērā pea, māu hoki tēnei pūtea!

Tirohia te paetukutuku Fees Free me te pātuhi i tō Tau Ākonga ā-Motu National Student Number (NSN) ki te whārangi kāinga kia kite ai i tō āheitanga. Mēnā he takiurunga ā-Akonga NZQA tāu ka kitea tō āheitanga i konei.

Mēnā kāore koe i te mōhio ki tō NSN pātai atu ki tō kura, waea atu rānei ki te New Zealand Qualifications Authority (NZQA).

Mēnā ka kitea te kupu "Maybe" i tō whakamātau āheitanga, tirohia ngā paearu āheitanga, ā, whakautua ngā pātai kia mōhio ai mēnā rānei e māraurau ana koe.

Ngā hononga whaitake:

Ka wātea ki a au te whakarawenga Ako Utu Kore i a au i te kura?

Kāore e uru atu ngā akoranga mātauranga matua nō tētahi kaupapa kura, kura-mātauranga matua rānei, pērā i te Student Tertiary Alignment Resource (STAR), Trade Academies rānei, ki tō āheinga Ako Kore Utu, e whai pānga rānei ki tō āheitanga.

Engari, mēnā ka whai koe i ngā akoranga mātauranga matua i waho o tō kaupapa akoranga kura mai i te 2019, ka tīmata tō whakamahi i tō āheinga Ako Kore Utu hei ākonga mātauranga matua tiriwā.

Ka whakawhiwhia te Ako Utu Kore tau tuatahi o te ako ki a wai?

Mēnā ka whakaaetia tō āheitanga, (ka pērā mō te nuinga o ngā ākonga kua wehe i te kura, kua noho hoki ki Aotearoa mō ngā tau e toru neke atu rānei) ko tāu, he whakauru ki te kaupapa akoranga, te ahumahi whakangungu rānei kātahi ka riro mā tō ratonga mātauranga matua kē e tono ki te Tertiary Education Commission ki te utu i ngā nama.

Mēnā ko te "Maybe" tō tūnga āheitanga, me whakakī koe i tētahi puka e kīia nei ko te statutory declaration ki te whakaū mēnā ka whakatutuki koe i ngā herenga katoa, tae atu ki ngā herenga noho.  

Kia kite ai i ngā tikanga āheitanga mō te Ako Utu Kore, tirohia te paetukutuku Fees Free.

He aha ngā utu ka kapia i te whakarawenga Ako Utu Kore?

Akoranga ā-ratonga

Ko te akoranga ā-ratonga te tū ako i tētahi ratonga e whakawhiwhia ai koe ki te tohu ako o taua ratonga, pērā i te whare wānanga, te NZIST, te whare wānanga Māori, me te whare whakangungu tūmataiti (PTE) Tirohia mēnā rānei he kōhi Ako Kore Utu rānei tōu.

Mēnā kei te wātea ki a koe te whakarawenga Ako Utu Kore, ā, kei te ako hoki koe i te akoranga ā-ratonga, ka utua āu nama mō te tau tuatahi tae atu ki ngā:

  • utu whakaako
  • utu akoranga me mātua tutuki
  • utu ratonga ākonga me mātua tutuki.

Mehemea ka hamanga tō ako, ka iti iho rānei āu taurewa ako i te 120 i te tau tuatahi, ā, he iti iho hoki ngā nama i te $12,000, tērā pea he toenga o te whakaraenga Ako Kore Utu māu mō ngā tau e heke mai ana.

Kāore koe e whakaae ana te whakamahi i te whakarawenga Ako Utu Kore hei utu i ngā nama kōwhiringa whaiaro me ngā nama poka noa pērā i ngā utu whakauru mā ngā rōpū ākonga me ngā karapu, ētahi o ngā rauemi akoranga me ngā utu tōmuri. 

Te whakangungu ahumahi

Mēnā e āhei ana koe te whiwhi ki te whakarawenga Ako Utu Kore, ā, ka uru koe ki tētahi kaupapa whakangungu ahumahi i raro i te New Zealand Qualifications Framework (NZQF), ka mutu kāore i iti iho ngā taurewa i te 120, e āhei ana koe ki te whiwhi i te whakarawenga Ako Utu Kore hei utu i te whakangungu me ngā aromatawai mō ngā tau e rua atu i te tīmatanga tae atu ki ngā whakangungu pia katoa.

Mēnā e āhei ana koe ki te whiwhi ki te whakarawenga Ako Utu Kore, ā, ka uru koe ki tētahi hōtaka whakangungu ahumahi whai taurewa i raro i te 120 pērā i te whakangungu tuari mahi kawhe, whakangungu manapou rānei kaua e māharahara – e kore ēnei taurewa e whakararu i tō whakarawenga Ako Utu Kore, i tō māraurautanga rānei. 

Kia mōhio ai koe: Kua hikitia he utu mō ētahi hōtaka whakangungu pia mō ngā tāngata e āhei ana ki te noho, ki te mahi hoki i Aotearoa i raro i te Targeted Training and Apprenticeship Fund (TTAF) mai i te rā 1 o Hurae ki te 31 o Tīhema 2022. E kore tēnei e whakararu i tō āheitanga ki te Ako Kore Utu.

Te Pūtea Targeted Training and Apprenticeship Fund (TTAF)

Mai i te 1 o Hurae ki te 31 o Tīhema 2022 kāore he utu mō ētahi hōtaka whakangungu pia me ngā akoranga Targeted Training mā roto mai i te TTAF i ngā ratonga mātauranga matua pērā i te hanganga, te tautoko hapori, me ngā ahumahi matua. E rārangi mai ana aua hōtaka me aua akoranga ki raro iho nei.

  • Te ahumahi matua tae atu ki te ahuwhenua, te ahumāra, te ahukerēpe, te ahukaimoana me te ahungahere.
  • Te hanganga tae atu ki te whakatūtū whare, te mahi kōrere wai me te pūhanga metarahi.
  • Te tautoko hapori tae atu ki te mahi ki te taiohi, te tiaki kaumātua, te tiaki i te hunga e hauā ana, me te hauora hapori.
  • Te pūhanga waihanga me te pūrere, te hangarau.
  • Te pūhanga hiko.
  • Waka harihari mē ngā huarahi (hautū waka).

Mēnā kei te wātea ki a koe te ako, te whakangungu rānei i raro i te 'āheinga-TTAF', ā, e āhei hoki ana koe ki te whiwhi Ako Utu Kore, kāore te ako, te whakangungu rānei i raro i te TTAF e whai pānga atu ki tāu āheitanga Ako Utu Kore. Ka taea tonutia e koe te Ako Kore Utu te whakamahi mō te ako, mō te whakangungu rānei ā tōna wā. 

Mā wai te pūtea Targeted Training and Apprenticeship Fund (TTAF)?

Mēnā he kainoho koe o Aotearoa, he tūranga motuhake rānei tōu, ā, e āhei hoki ana koe ki te whiwhi te pūtea ako tāpiri a te kāwanatanga, ā, ka wātea ki a koe te TTFA!    

Mēnā e pēnei ana, ka utua e te TTFA āu nama whakauru mai i te rā 1 o Hūrae 2020 ki te 31 o Tīhema 2022.

Ka pēhea taku whai wāhi atu ki te TTAF?

Ehara i te mea me tono koe kia whai wāhi atu ki te TTFA, me whakauru noa iho koe ki tētahi hōtaka māraurau e hiahia ana koe ki te whai.

Whakapā atu ki ngā ratonga mātauranga matua kia mōhio ai koe ki ngā kōwhiringa whakauru i ngā akoranga e ngākaunuitia ana e koe. Kei ngā paetukutuku o ngā ratonga mātauranga matua ngā mōhiohio e pā ana ki ngā akoranga i tō rohe me ngā tikanga whakauru.