Kua kōrerohia i tēnei whārangi:

Kei te āwangawanga au ka kore pea au e kite i aku hoa i muri i tō mātou wehenga atu i te kura.

He nui ngā momo kare ā-roto ka puta i te wehenga atu i te kura - te ihiihi (te mānukanuka pea anō hoki) mō ngā āhuatanga e haere ake nei me te noho herekore. Tērā pea e whakaaro ana hoki ki te wā ka kite anō koe i ō hoa. Nōu i te kura ka kite i a rātou i ia rā, heoi anō, ke pēhea atu i konei?

E mārama ana tēnei tū māharahara, he momo ka rangona e ngā tāngata katoa.

Otirā, mā te whakarite i a koe anō mō te tūpono kāore koutou e kite anō i a koutou, pērā i a koutou i te kura, ka māmā ake tō whakawhitinga ki wāhanga kē atu o tō tauoranga.

Ka pēhea taku whakapā atu ki ōku hoa kua hūnuku ki wāhi kē mahi ai, ako ai rānei?

He mea nui te whakaū tonu i te taura here ki ōu hoa nō te kura nā te mea kāore e kore e rongo ana koutou i ngā āhuatanga ōrite - arā, ka tūhura i tētahi ao tino rerekē kāore koe e herea ki ngā ture me ngā rāhui o te kura.

I ēnei rā he māmā te whakapā tonu, tētahi ki tētahi. Whakaarohia ngā rā o mua, ā, ka tuhi reta ki ngā hoa ka hia wiki kātahi ka tae te whakautu ki a koe! Nā reira, me tuku pātuhi, tohua rātou ki ngā atakata, whakaritea rānei he whakapātanga ā-ataata mō ia wiki me te titiro ki ā rātou mahi ki ngā pae pāhopori. Waihoki, whakaritea he haerenga ki a rātou.

Me mahara ake koe, ka rerekē te ao i te wehenga atu i te kura, engari mā te whakapau kaha ka āhei ki te mau tonu ki ngā hononga ki ō tino hoa whakahirahira.

Te āhua nei kei te pokea rawatia ōku hoa i te mahi, i te ako rānei - ko te mokemoke tāku e rongo nei.

Ka wehe ana i te kura, ka tauhou katoa ngā nekehanga o te ao hurihuri, ā, ko te hunga whai mahi ka pokea rawatia ka mutu, ka kino kē atu te pokea mēnā me roa ake ngā haora mahi. Ka māmā ake pea mēnā e ako ana i te taumata o te whare wānanga heoi anō, he wā hoki ōna ka pokea i te nui o ngā mahi.

Nō reira, hei tuatahi ake me toro atu ki a rātou me te ui e pēhea ana rātou. Kia hāngai atu te aro ki te oranga hinengaro, te waioratanga anō hoki kia mārama mai ai mēnā e pokea rātou e ngā taumahatanga o te ao.

Mēnā kua pokea rātou e te mahi kaua e pāpōuri ahakoa pea te uaua. Tēnā, kōrero atu ki a rātou mō ētahi mahi pārekareka hei mahi tahi mā koutou kia huri atu i ō rātou whakaaro i te mahi, i te ako rānei. Kāore e kore ka koa rātou i te pīroiroi me tō ngana ki te hono tonu ki a rātou. Koirā tā te hoa mahi, nē?

Otirā, he wā ōna ka kore e tino tutuki ngā whāinga, waihoki ka tawhiti te whanaungatanga ki ngā hoa i te wehenga atu i te kura. Mehemea kei te tītaha te whakahoahoatanga tāu e rongo nei (arā, ko koe tērā e whakapau kaha ana) tēnā pea ka pai ake mēnā ka whai wāhi koe ki te whakangā, ki te noho tahi me ngā tangata e whakaute ai ki a koe.

He mea nui rānei te whakapā tonu ki ngā hoa ā-kura?

Ehara i te mea he ture e kī ana me whakapā tonu koe ki ngā tāngata katoa nō te kura. Kia mārama koe, kāore ētahi whakahoahoatanga e toitū tonu i te wehenga i te kura, ā, kei te pai noa iho tēnā. Ehara i te mea nōu rānei te hē, nō rātou rānei te hē, koinei te ao e noho nei tātou i te wā hoki ka whai huarahi kē tātou. Ka rerekē te āhua o te tangata, me te aha ka rerekē hoki pea ngā aronga, ka mimiti haere rānei te whakahoatanga

Kāore he painga i ngā hoa pūmau, ā, kua pērā te roa o te whanaungatanga ka tautoko koutou i a koutou, ahakoa te aha. Tēnā pea e rua anake ngā wā ka kōrero tahi koutou heoi anō, mā te aha i tēnā. 

Kei te mōhio rānei koe he ao ki tua o te ao o te kura, ā, kāore e kore ka rūmakitia koe ki te mahi, ki te ako rānei - tūturu, mā konā koe e whai wāhi ki te whakararata ki tangta kē me te whai hoa hou  

Ko te mea nui kia kaua koe e kaniāwhea i te korenga ōu e whakapā tonu atu ki a rātou. Ko te painga atu mēnā ka koa te ngākau i ngā whakahoahoatanga o nāianei, ahakoa ko wai rātou.

E toru ngā huarahi e toitū ai ngā whakahoahoatanga

  1. Whakaritea he runaruna, he tākaro rānei me ōu hoa, ā, kia rite tonu te whakatutuki - ka nui ake te tūpono ka ngākau titikaha kē atu te tangata ki ngā mahi pārekareka i te hui noa iho.  

  2. Whakamahia ngā hangarau ki te whakawhanaunga tonu. Kāore i tua atu i ngā whakapātanga ā-ataata, e taea ana hoki te mātakitaki kiriata me ō hoa ahakoa e noho tawhiti ana koutou i a koutou.

  3. Mā ia tangata tētahi haerenga ohorere e whakarite. Nā reira ahakoa ngā toimahatanga o te wā kua whakaritea tētahi rā whakahirahira mō koutou ko ō hoa.  

Ngā pae tukutuku whai pānga

Stuff - e ono ngā tīwhiri hei āwhina i a koe ki te whakapā tonu atu ki ōu hoa kei tāone kē e noho ana.

The Spinoff - Ahakoa e hāngai ana tēnei tuhinga ki te noho pākati tuatahi i ngā marama o Maehe me Āperira 2020, he nui ōna ariā pai e toitū ai ngā whanaungatanga i ngā wā o te noho tawhiti, tētahi i tētahi. Kei te ora tonu tātou, nē? 

Oxford Royal Academy - Kua rite koe ki te mahi? Kei konei ngā kōrero mō te poipoi i ngā hononga ki ō hoa ina wehe atu ana i te kura..